Projecte museogràfic exposició permanent/ Aigües de Vilajuiga/ Grífols/ setembre 2019